Grundläggande regler för kortspel

 

För att kunna spela nå gra utav de vanligaste kortspelen inom poker så som Texas Hold ’Em och Black Jack så må ste man Först Förstå grunderna och de grundläggande reglerna som gäller För de olika kort som finns, vad deras värde är och hur deras olika kombinationer och värden utgör För slags poäng eller övertag om man vill så säga i spelsammanhang.

Till och börja med ska vi gå igenom vilka olika kort som finns, om man börjar med värdes ordningen ifrå n det lägsta till det hösta så gå r ordningen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, knekt/J, dam/Q, kung/K, ess/A. Beteckningarna J,Q,K,A är kortforkortningar För vad vi på svenska säger är knekt, dam, kung, ess.

Dessa olika kort delas sedan in i olika färger eller ”suits” som det heter på engelska. De olika ”suitsen” är klöver,spader,hjärter och ruter.

Ett spelkort brukar vanligtvis vara gjort utav ett tjockar papper eller tunnare plast. Spelkort är utformade För att passa en genomsnittlig hand För enklare hantering. Framsidan eller också (ansiktet) utav varje kort är märkta med de olika värdesättningar och så kallade suits som ovan är nämnt. Dessa nummreringar och suits används sen beroende på vilket spel med vilka regler man utgå r ifrå n. Idag finns även speciellt utformade kort med blindskrift som även gör det möjligt För blinda spelare att spela kortspel, antalet kort är vanligtvis 52 stycken. .

Spelkort härstammar ifrå n de forna provinserna i kina daterat nå gon stans mellan 600-900 talet i de gamla Tang Dynastierna. Vad som senare skulle utvecklas till dagenskortspel kallades i början i kina ”lövspelet” Då människor till en början gjort små hå l och andra markeringar på nedfallna löv och använt dem till en tidigform utav kortspel. .

Spelkorten introducerades in i Europa troligtvis genom egypten under 1400-talet, här igenom kom kort som hade anspeglingar på de klassiska tarotkorten och hade symboler som exempelvis mynt och svärd. .

Under den senare delen utav 1400-talet så började spelkorten sprida sig kraftigt inom Europa och mängder utav nya speltyper upstod, under denna tidiga eran utav dessa kortspel så var kungen det högsta kortet. Detta kom dock att Förändras när den franska revolutionen utbröt och esset som tidigare varit det lägsta kortet nu fick en status som ”högt” ess anspelat på de fransmän som kom ifrå n de lägre klasserna .

Det sägs att de olika korten har symbolik sammlat ifrå n religösa så väl som hovliga grunder så som de 13 korten som representerar de 13 må naderna i det astrologiska lunarå ret. Eller de olika kungliga korten så som kungen, drottningen, och knäkten. Så väl som jokern som dock enbart används i vissa special typer utav poker och behöver därFör oftast inte räknas med.

Spelkort finns i må nga olika varianter och former som i Ouml; sterrike där det finns så kallade tarcok kort, vilket skiljer sig ifrå n de normala europeiska kortlekarna som vi har idag eftersom de bland annat har ett så slags tjuv kort som gö r det att man i vissa spel Förlorar ett kort till motstå ndaren eller att dens kort blir starkare .